Det blir allt populärare att spendera semestern ute på till sjöss. En del nybörjare glömmer dock att försäkra båten – vilket borde vara ett mer eller mindre måste. Har du inte en båtförsäkring kan det nämligen bli en mycket dyr historia om du skulle råka gå på grund eller kollidera med en annan båt. Båtförsäkringen skyddar också mot brand, stöld och blixtnedslag.

Innan du tecknar en båtförsäkring ska du dock jämföra villkoren mellan de olika försäkringsbolagen. Vissa försäkringsbolag erbjuder ersättning vid skada i samband med sjösättning, medan andra inte gör det. Men viktigt att tillägga är att det, till stor del, beror på vad det är för skada som uppkommit vid sjösättningen. Nästan samtliga kompenserar dig ekonomiskt om det handlare om lättare skrovskador etc.

Skulle motorn braka ihop mitt under semestern kan du inte räkna med att få skadan ersatt av försäkringsbolaget. Det är nämligen bara ett fåtal försäkringsföretag som tillhandahåller kompensation vid maskinskada. Några av dem är Atlantica, If och Länsförsäkringar. Har du en båt med gammal motor som kan det dock vara värt att ta en titt på nyss nämnda försäkringsbolag och dess villkor.

Självrisken skiljer sig inte särskilt mycket mellan de olika försäkringsbolagen när det gäller båtförsäkringar. Som nämnt, bör du istället lägga kraft på att jämföra villkoren och förstå vad de innebär. Det kan du tjäna betydligt mer pengar på än att stirra dig blind på självrisken.