Hemförsäkringen är förmodligen den allra viktigaste försäkringen. Den ger dig bland annat ekonomisk ersättning vid brand eller inbrott i hemmet, skyddar dig om du skulle bli sjuk utomlands,  hjälper dig vid överfall och mycket mer. Med andra ord är den mer eller ett måste – vilket också märks då hela 9 av 10 personer i Sverige är inkluderade i en hemförsäkring.

Hemförsäkringen finns i flera olika former. Dessa är villaförsäkring, hyresrättsförsäkring, bostadsrättsförsäkring, fritidshusförsäkring och gårdsförsäkring.

Vad som ingår i hemförsäkringen

Ansvarsskydd
Om någon kräver att du betalar skadestånd till denne i samband med en skada eller olycka kan ansvarsskyddet spara dig stora pengar. Ansvarsskyddet är en av de viktigaste försäkringarna som ingår i hemförsäkringen. Utan ansvarsförsäkringen kan du mer eller mindre bli ruinerad om du har otur.

Egendomsskydd
Om du skulle råka ut för brand, blixtnedslag eller läckage i hemmet täcker hemförsäkringen eventuella skador. Har olyckan medfört omfattande skador hjälper försäkringsbolaget dig med tillfälligt boende. Egendomsförsäkringen kompenserar dig också ekonomiskt vid inbrott eller skadegörelse. I villkoren står det hur hög självrisken är vid stöld eller skada.

Reseskydd
Befinner du dig utomlands och blir sjuk eller skadas i en olycka hjälper reseförsäkringen dig. Är du utomlands en längre än 45 dagar måste försäkringen förlängas innan du ger dig av.

Rättsskydd
Skulle du någon gång hamna i en rättslig tvist och behöva anlita en advokat har du rättsskyddet till ditt förfogande. Rättsskyddet står för ungefär 75 procent av kostnaderna, medan du får betala de resterande 25 procenten själv. Procentsatsen kan skilja sig en del beroende på vilket försäkringsbolag du går till.

Överfallsskydd
Överfallsförsäkringen ger dig ekonomiskt skydd om du skulle bli överfallen och misshandlad.

Tilläggsförsäkringar
Du kan komplettera din hemförsäkring med flera tilläggsförsäkringar. En av dessa är allriskförsäkringen, också kallad drulleförsäkring. Den täcker skador som uppkommer plötsligt eller oförutsett, t.ex. om du av misstag skulle tappa din nya Iphone i stengolvet hemma.

Avbeställningsskydd är en annan tilläggsförsäkring. Precis som namnet säger ger den dig ett extra skydd om någon skulle insjukna innan avresa.