Precis som med bilförsäkringen består MC-försäkringen av tre försäkringar. Trafikförsäkring, halvförsäkring och halvförsäkring. Den förstnämnda är obligatorisk enligt lag och täcker skador på föraren och passagerarna. Den ger dig också ersättning vid skada på annan egendom vid olyckstillfället. Förutom det som ingår i trafikförsäkringen kompenserar halvförsäkringen dig vid stöld, brand och åsknedslag. Ersättning för glasskador (stenskott) får du också av halvförsäkringen. Helförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt eget fordon (vagnskada) som uppkommit vid trafikolycka eller skadegörelse.

Vad kostar en MC-försäkring?

Försäkringsbolagen tar hänsyn till en mängd faktorer när de bestämmer priset på din MC-försäkring. Bor du i en storstad, där stöld och skadegörelse är vanligt förekommande, blir försäkringspremien högre jämfört med om du hade bott ute på landet. Åldern spelar också roll. En äldre förare behöver inte betala lika mycket som en ung. Har du nyss tagit tagit körkort så får du räkna med att betala mer för MC-försäkringen jämfört med vad en förare som haft sitt kort under många år skulle ha gjort. Värdet på motorcykeln spelar också in. Ett högt värde gör hojen mer stöldbegärlig och då blir också försäkringspremien högre. Det finns ytterligare faktorer som spelar roll, men de kan skilja sig en del beroende på vilket försäkringsbolag du går till. Så se till att jämföra villkoren mellan respektive försäkringsbolag!