En villaförsäkring täcker skador på fastighet och tomt. Det gäller även tillhörande byggnader, så som garage. Drabbas du av skadedjur är du, i de flesta fall, också skyddad av villaförsäkringen. I villaförsäkringen ingår också en hemförsäkring, vilken ger dig ersättning vid skada på lösöret. Hemförsäkringen erbjuder också ansvarsskydd, reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

Vad kostar en villaförsäkring?

En villaförsäkring är relativt billig jämfört med flera andra försäkringar. Äger du en normal stor vill kan du räkna med att betala omkring 2-3000 kr per år för villaförsäkringen. Det är dock flera faktorer som avgör vad kostnaden blir. Fastighetens storlek, om du har garage eller andra extra byggnader på tomten, var huset ligger beläget och vad för typ av villa det är.

Vad som ingår i villaförsäkringen

  • Ansvar
  • Brand
  • Hyresbortfall
  • Läckage
  • Naturskador
  • Rättsskydd
  • Skadedjur